Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Behandlad) Badplats Storasjön

Elin Andersson KSF-2021-120 811

Vårt förslag är att det anläggs en kommunal badplats vid Storasjön i Mårdaklev

I dagsläget saknas det en badplats i Mårdaklev trots att det finns en fin och stor sjö här. En badplats skulle göra sjön mer tillgänglig för boende och besökare och bli en självklar träffpunkt (i alla fall sommartid). Vi tror att det kommer bli mycket uppskattat att ha ett sådant här utflyktsmål på gång- och cykelavstånd från orten. Det finns ett par tänkbara alternativ till placeringen.

//Mårdaklevs byalag

Underskrifter: 53/30

Status

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14 § 79
Svenljungaförslag badplats Storasjön remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-10 § 55
En grupp skapas i samband med "Träffpunkt" med representanter från kommun och byalag. Gruppens uppgift ska vara att titta på möjligheterna att etablera en badplats vid Storasjön. Djurliv och strandskydd är viktiga frågor i utvärderingen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Uppdaterad: