Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Behandlad) Porrfria zoner i kommunen där barn vistas

Alice Guldsvärd KSF-2021-104 009

Kommunen bör ta ett större ansvar att förhindra att barn exponeras för pornografiskt material.

På internet har barn enkel tillgång till miljontals gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, rasism och våld bl.a. så kallat “strypsex”. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, enkla sökord t.ex. “xxx” och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras genom att ett annat barn visar, det sker ofta i skolan, redan i lågstadiet Jag tycker att kommunen ska införa porrprevention för barn genom att:

  • Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
  • Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som t.ex. privat smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Minst 71% av Sveriges kommuner har redan infört porrfilter i sina verksamheter (porrfribarndom.se), jag tycker det är dags att Svenljunga kommun hakar på tåget.

Underskrifter: 35/30

Status

24 maj 2021:
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 51

Kommunfullmäktige beslutar att Svenljungaförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning och beslut.

15 november 2021:
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 199

Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat. Delförslaget om ett webbfilter anses redan uppfyllt, delförslaget om att införa en policy avvaktas resultat från en eventuell regeringsutredning om det juridiska läget som Sveriges Kommuner och Regioner hämställt till regeringen att utföra.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Uppdaterad: