Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Avslag) Fritidsgård

Tina Erixon Salafranca KSF-2021-091 824

Kommunen borde tillhandahålla en fritidsgård för våra ungdomar

Jag önskar att kommunen tillhandahåller en fritidsgård för våra ungdomar så att dem har en fast punkt att samlas och umgås på och inte bara kan gå på riktade aktiviteter som kanske inte passar alla.

Som det ser ut nu så driver många runt utan någon bra plats att samlas på.

(Misstag som gjort av tidigare personal skall inte behöva drabba våra ungdomar)

Underskrifter: 40/30

Status

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-06 § 93
Svenljungaförslag fritidsgård remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 39
Beslut: Samhällsbyggnadsnämnden avslår Svenljungaförslaget. Motivering till beslutet är att kommunen idag bedriver en rörlig ungdomsverksamhet där aktiviteterna bestämmer platsen, samt så bedriver kommunen verksamheten Ung i Svenljunga två eftermiddagar/kvällar i veckan där aktiviteterna är planerade av ungdomarna själva eller med/av personal. En traditionell fritidsgård kräver en betydligt större budget och mer personal äv vad som finns idag för att driva en fungerande, tillgänglig och säker mötesplats för ungdomar.

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Uppdaterad: