Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Beslut: avslag) Cykel- och ridled längs med Pyttebanan

Jessica Westerholm KSF-2020-248-319

Mitt förslag är att Svenljunga följer många andra kommuners exempel och sätter sig på kartan som en hästvänlig kommun med en fantastisk cykel och ridled längs med Pyttebanan.

För att ha kvar en trygg och säker ridväg utan biltrafik önskar jag att Svenljungas planerade cykelvägar längs gamla banvallen planeras för att även ha en grusad del så att vi till häst också kan nyttja den. Vi som bor längs Pyttebanan idag använder redan banvallen dagligen för att undkomma biltrafik och det vore mycket tråkigt om hela banvallen asfalteras så att det ej går att rida där (vi är många som saknar säkra ridvägar/ridleder).

Underskrifter: 37/30

OBS uppdateras endast en gång per dag.

Status:

8 februari 2021:

Beslut i kommunfullmäktige: Remitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning


6 april 2021:

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-04-06 § 33

Beslut: Yrkar att kommunfullmäktige avslår Svenljungaförslaget.

Motivering: Byalagen kommer stå för byggnationen av sträckan Holsljunga-Överlida och önskemålet om ridning på denna sträcka kommer tillgodoses om möjligt. Sträckan Axelfors-Holsljunga finns inte med i nuvarande verksamhetsplan vilket inte gör det möjligt att uttala sig om möjligheterna att bereda sträckan för ridning.


24 maj 2021:

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 60

Kommunfullmäkitige beslutar att avslå Svenljungaförslaget med hänvisning till Samhällsbyggnadsnämndens motivering.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Uppdaterad: