Tillbaka till startsidan

Du är här:

(Beslut: avslag) Cykel- och ridled längs med Pyttebanan

Jessica Westerholm KSF-2020-248-319

Mitt förslag är att Svenljunga följer många andra kommuners exempel och sätter sig på kartan som en hästvänlig kommun med en fantastisk cykel och ridled längs med Pyttebanan.

För att ha kvar en trygg och säker ridväg utan biltrafik önskar jag att Svenljungas planerade cykelvägar längs gamla banvallen planeras för att även ha en grusad del så att vi till häst också kan nyttja den. Vi som bor längs Pyttebanan idag använder redan banvallen dagligen för att undkomma biltrafik och det vore mycket tråkigt om hela banvallen asfalteras så att det ej går att rida där (vi är många som saknar säkra ridvägar/ridleder).

Underskrifter: 37/30

OBS uppdateras endast en gång per dag.

Status:

8 februari 2021:

Beslut i kommunfullmäktige: Remitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning


6 april 2021:

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-04-06 § 33

Beslut: Yrkar att kommunfullmäktige avslår Svenljungaförslaget.

Motivering: Byalagen kommer stå för byggnationen av sträckan Holsljunga-Överlida och önskemålet om ridning på denna sträcka kommer tillgodoses om möjligt. Sträckan Axelfors-Holsljunga finns inte med i nuvarande verksamhetsplan vilket inte gör det möjligt att uttala sig om möjligheterna att bereda sträckan för ridning.

 

24 maj 2021:

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 60

Kommunfullmäkitige beslutar att avslå Svenljungaförslaget med hänvisning till Samhällsbyggnadsnämndens motivering.

Förslaget kommer vara öppen för kommentarer och underskrifter i 3 månader.

Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får förslagslämnare information om detta.

Om du håller med förslaget och vill skriva under, gör detta i formuläret nedan. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar, använd kommentarsfältet nedan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Kontakt

    Uppdaterad: