Du är här:

Om personuppgifter

Det är viktigt för oss att alla som bor och arbetar hos oss känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. På denna sida beskriver vi övergripande hur vi hanterar dina personuppgifter.

Om dataskyddsförordningen, GDPR
Vad är en personuppgift
Varför behandlar vi personuppgifter?
Kommunens regelefterlevnad
Andra lagar har företräde
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kategorier av registrerade och personuppgifter vi samlar in
Fler exempel på kategorier av personuppgifter
Användning av personuppgifter och rättslig grund för hantering
Lagringstid
Utlämning av personuppgifter
Dina rättigheter
Kakor (cookies)
Anmälan av överträdelse (klagomål)
Personuppgiftsansvar
Vem kan du vända dig till?

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00
Quang Nguyen, Digitaliseringsstrateg, 0325-184 05
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: