Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vi skapar nya våtmarker i Övre Backa

I början av augusti påbörjar vi arbetet med att skapa två nya våtmarker i Övre Backa nära Backa Loge i södra delen av Svenljunga kommun. De nya våtmarkerna ligger inom Fegens naturreservat.

En häck med ett utskuret hjärta

Anläggande av våtmarker

Själva anläggningsarbetet påbörjas i början av augusti förutsatt att det inte blir väldigt regnigt väder och kommer att hålla på i ett par veckor. Arbetet innebär grävning av vallar, anläggning av gångbana runt och avjämning i slänter, samt att anpassa avrinningen för att hålla kvar vattnet i landskapet.

Våtmarksområdet ligger inom Fegens naturreservat och kommer att bli tillgänglighetsanpassat så att det kan nyttjas av alla.

Syfte

Anläggandet av våtmarker bidrar till att vattnet fördröjs i landskapet och utsläppen av växthusgaser minskar. Landskapet blir även mer tilltalande att vistas i och rekreationsvärdena ökar genom att det blir tillgängligt. Fågel- och djurliv gynnas också.

Naturvårdsprojekt

Sedan 2021 har vi drivit ett projekt för att skapa våtmark i Övre Backa. Vi har sökt bidrag och strandskyddsdispens från Länsstyrelsen.

.

Uppdaterad: