Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Polisens hälsning till vårdnadshavare inför sommaren

Detta är en information från polisen som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna! Polisen i Svenljunga kommun vill genom detta utskick uppmana, uppmuntra och skapa förståelse hos vårdnadshavare inför kommande sommarlov att vi behöver hjälpas åt i det trygghetsskapande arbetet för våra ungdomar i kommunen. Vi inom polisen kan göra mycket, men inte alltid tillräckligt. Vi behöver hjälpas åt. Vuxennärvaron runt våra barn utanför hemmet måste öka.

Familj springer över en skogsäng.

Polisen har noterat följande i kommunen;

  • I samtal med en del ungdomar så idoliseras gängkriminalitet.
  • En ökad mängd kontanter hanteras hos ungdomar.
  • Illegal försäljning av främst vape och vitt snus ökar, där både säljare och köpare är långt under 18 år. Det byggs upp strukturer och försäljningskanaler som liknar den som narkotikahanteringen har idag.
  • ”Bötning” (olaga hot, misshandel, ofredande med mera) emellan ungdomar förekommer då skulder ska betalas kopplat till försäljning av illegal tobak.
  • Barn under 15 år är ute i större grupper utan vuxennärvaro efter klockan 00:00 fredag och lördagskvällar.

Vi ser en oroande trend att en allt större mängd barn och ungdomar hänger planlöst främst i Svenljunga centrala delar, både på kvällar vardagar och helger. Barn och ungdomar träffas i större och mindre grupper och driver runt främst i stråket mellan Thilanderska parken, ICA och bort mot bussstationen. Utemiljön på förskolor och skolor är populära ställen att hänga på med en del skadegörelse som följd.

Faktum är att vistas barn och ungdomar ute sena kvällar utan trygg vuxennärvaro exponeras de för en högre risk för att bli utsatt eller utsätta andra för brott. Det kan vara till exempel misshandel, missbruk av olika slag, olaga hot, ofredande. Alla dessutom följdbrott till den allt mer ökande öppna hanteringen mellan ungdomar av illegal tobaksförsäljning (mycket e-cigaretter och snus) och narkotikaförsäljning.

Vi inom polisen har många viktiga uppdrag och ett av dess är det brottsförebyggande arbetet. Ser vi ungdomar under 18 år på en plats, med umgänge eller tidpunkt som kan skada dennes hälsa eller utveckling har vi som poliser en skyldighet att ingripa (Polislagen §12). Ofta gör vi detta genom att till exempel kontakta och överlämna den unga personen till vårdnadshavare.

Hjälp oss att hjälpa era barn. Var uppmärksamma, fråga, utmana och skapa trygghet genom att närvara.

Ha en riktigt skön sommar!

Hälsar polisen i Svenljunga

.

Uppdaterad: