Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Resultat från näringslivsundersökningar

Händer med rödmålade naglar ritar upp en uppåt trend i ett diagram med en kulspetspenna.

Resultaten från två undersökningar kring vårt arbete med nräingslivet visar på en fortsatt positiv utveckling. Särskilt glädjande är att vi, inom samtliga myndighetsområden, får högt betyg på vårt bemötande.

För cirka tre veckor sedan publicerade Sveriges kommuner och Regioner (SKR) sin årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Rapporten visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagaren anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.

Det är väldigt glädjande att konstatera att vi klättrar några placeringar och hamnar som näst bästa Sjuhäradskommun på plats 92 i undersökningen. Vi har ett Nöjd Kund Index (NKI) på 77 och förbättrar oss inom nästan samtliga kategorier. Vi når godkänt eller nivå bra inom samtliga områden. Särskilt glädjande är att vi, inom samtliga myndighetsområden, får högt betyg på vårt bemötande.

Vi har stadigt förbättrat oss från den första mätningen vi var med i, 2014 då vi näst sämst i Sverige med ett NKI på 54.

Kul att vi är på rätt väg men vår ambition är att fortsätta arbeta inom organisationen så vi förbättrar oss ytterligare.” säger Miljö och byggchef Christine Berggren.

Denna vecka släppte även Svenskt Näringsliv resultatet av sin enkät av det lokala företagsklimatet (inte rankingen, den presenteras i höst). Här sjönk kommunen något i det samlade omdömet. Från 3,6 till 3,57. Det är en väldigt liten minskning och vi ligger fortfarande över Sverigesnittet som ligger på 3,47.

Vi får fortsätta jobba på dialog med våra företagsföreningar och gemensamt titta på vilka områden vi ska prioritera under det kommande året.” säger Kommunchef Sebastian Nyden.

Även hos Svenskt näringslivs ranking kan vi se att vi, över tid har en stigande trend. 2016 låg vi på den absoluta botten i Sverige med ett samlat omdöme på 2,76.

Läs hela undersökningen:

Företagsklimat (skr.se) Länk till annan webbplats.

Svenljunga (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.

.

Uppdaterad: