Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Utredning av missförhållanden inom en hemtjänstenhet

Just nu håller socialförvaltningen på med en omfattande utredning enligt Lex Sarah och Lex Maria. Det har framkommit missförhållanden i form av bristande omvårdnad och bemötande inom en av våra mindre hemtjänstenheter i Svenljunga tätort. Här har både de äldre och våra medarbetare farit illa. Vi anser att det är viktigt att vi är öppna mot våra invånare och vill därför ge information om att utredning pågår. I nuläget är flera medarbetare avstängda under utredningstiden.

Socialförvaltningens ledning har agerat så fort vi har fått information om missförhållandena. Vi försäkrar alla äldre, anhöriga, medarbetare och invånare att vi gör en mycket noggrann utredning och vidtar kraftiga åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg!

Resursenhetens personal har tagit över omvårdnaden

Personal från vår resursenhet har tagit över arbetet för tillfället. Våra medarbetare på resursenheten har utbildning och mångårig erfarenhet. Resursenhetens syfte är att kunna hoppa in när det saknas personal på en av våra enheter.

På detta sätt kan vi garantera att de äldre nu får den vård de behöver, tillsammans med den omtanke och vänlighet som de förtjänar. Våra medarbetare håller på med genomförandeplaner och säkerställer att det återigen blir en fungerande hemtjänstenhet.

Pågående utredningar

Det är viktigt för oss att säkerställa att vi får en tydlig bild av allt som hänt och att vi kan undvika det i framtiden. Våra utredningar just nu är mycket omfattande.

Utredningarna genomförs av vår medicinisk ansvarig sjuksköterska (MAS) och vår socialt ansvariga samordnare (SAS). Det är alltid dessa funktioner som leder och genomför denna typ av utredningar. Dem kommer också skicka in anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En Lex Sarah anmälan innebär att vi har upptäckt händelser som vi bedömer är allvarliga missförhållanden. Vi gör också en Lex Maria anmälan som innebär att vi upptäckt allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador.

Dessutom har vi redan påbörjat arbetsrättsliga åtgärder, i nuläget är den aktuella personalen avstängd. Vår personalenhet utreder vägen framåt i denna fråga.

För att utredningen ska vara så heltäckande som möjligt arbetar även enhetens chef, äldreomsorgschefen, socialförvaltningens chef, vår hälso- och sjukvårdsenhet, vår myndighetsavdelning med fokus äldre och facket med händelserna.

Kontakt

Du som medarbetare, vårdtagare, anhörig eller invånare är alltid välkommen att höra av dig till oss, oavsett vad ditt ärende gäller. Du når socialförvaltningen via socialforvaltningen@svenljunga.se eller 0325-180 00. Du är också välkommen att höra av dig till kommunledningen via kommun@svenljunga.se, 0325-180 00 eller www.svenljunga.se/klg Länk till annan webbplats.

.

Uppdaterad: