Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Informationsträff om kontrollplaner enligt plan- och bygglagen

Tisdagen den 7 november anordnar miljö- och byggenheten en informationsträff om hur kontrollplaner enligt plan- och bygglagen ska tas fram och hur det skiljer sig från tidigare arbetssätt.

Person i arbetskläder klickar på en surfplatta.

Du som är verksam som byggherre, kontrollansvarig (KA) eller byggentreprenör i Svenljunga kommun är välkommen till ytterligare en informationsträff om hur kontrollplaner enligt plan- och bygglagen ska tas fram och hur det skiljer sig från tidigare arbetssätt. Bland annat ska kontrollplanen föregås av en riskanalys och i kontrollplanen ska det framgå hur kontrollen ska utföras, när och av vem.

Vi inleder mötet med en information från oss på miljö- och byggenheten, därefter ska Lars Larsson som arbetar som kontrollansvarig (KA) på Sköld Forsberg berätta om hur han har gått tillväga för att förändra sitt arbetssätt så att kontrollplanen utformas utifrån den vägledning som Boverket har tagit fram.

Dag: tisdagen den 7 november

Tid: klockan 8.45-12.00

Plats: Parkgården, Boråsvägen 11 i Svenljunga

Anmälan

Vi bjuder på frukost och vill därför att du föranmäler dig senast tisdagen den 31 oktober till miljobygg@svenljunga.se

Om det är många som anmäler sig, är det först till kvarn som gäller.

.

Uppdaterad: