Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

UngVux är stöd kring din hälsa

Alla mår dåligt ibland. Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som du vill. I perioder kan du uppleva att du saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting löser sig på det sätt du önskar. Om du som är 13-24 år, av någon anledning, känner att du inte mår bra får du här tips om var du kan vända dig för att få hjälp.

fem personer, man ser enbart benen.

UngVux är till för dig, 13-24 år, som

 • har det jobbigt och behöver någon att prata med.
 • känner oro för att du dricker för mycket eller använder droger.
 • vill ha hjälp att hantera konflikter i familjen.
 • är förälder och upplever att föräldraskapet är bekymmersamt.
 • är orolig för ditt barn.
 • är anhörig och behöver råd eller stöd.
 • är utsatt för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.
 • upplever psykisk ohälsa.

Detta är en samlad information från kommunen och Västra Götalandsregionen, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Mini Maria

Mini-Maria Södra Älvsborg finns för dig som är ungdom eller ung vuxen upp till 21 år och som har frågor om alkohol, droger eller spel om pengar.

På vår mottagning arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare tillsammans för att hjälpa dig. Hos oss kan du och dina närstående får råd, stöd och behandling.

Du behöver ingen remiss eller biståndsbeslut från socialtjänsten för att komma till Mini-Maria. Alla besök på Mini-Maria Södra Älvsborg är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

På onsdagar finns vi i Svenljunga, men det finns även möjlighet att träffa oss på andra orter.

Ungdomsmottagningen (UMO)

Ungdomsmottagningen är till för dig som ännu inte fyllt 25 år. Barnmorska och kurator finns på mottagningen. Ibland kan du också få hjälp att träffa läkare, gynekolog eller en psykolog.

Personalen kan hjälpa och stödja dig såväl när det gäller kroppsliga saker som frågor som rör ditt liv. Du kanske vill prata om relationer, din framtid eller sex. De flesta problem du kan ha som ung kan du fråga om. Du kan även testa dig för könssjukdomar. Graviditetstest finns också på mottagningen.

På onsdagar finns vi i Svenljunga i Närhälsan lokaler (ingång på baksidan)

UMO finns också på nätet

Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMOs webbplats kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Du når ungdomsmottagningen på nätet på www.umo.se Länk till annan webbplats.

Ungas psykiska hälsa (UPH)

På UPH kan du som är mellan 6 - 18 år få hjälp. Både barn och föräldrar kan ta kontakt och du behöver inte vara listad på vårdcentralen. Ungas psykiska hälsa gör bedömningar och kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa.

På mottagningen kan du till exempel få hjälp om du

 • behöver råd och stöd för att hantera stress, rädsla och ångest.
 • har sömnproblem.
 • känner dig nedstämd.
 • har problem med till exempel impulsivitet och ilska.
 • som förälder behöver hjälp i ditt föräldraskap.

Här arbetar psykologer, psykoterapeuter och socionomer som ger råd, föräldrastöd och behandling både individuellt eller i grupp. Vi erbjuder även digitala besök. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Du kan ta kontakt direkt med någon av våra mottagningar nedan, oavsett var i regionen som du bor. Det går också bra att kontakta din vårdcentral för en bedömning och första insats. Närmaste mottagning finns i Skene (Närhälsan) och Borås (Södra torget).

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för. Du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

Bup hjälper till när det är mer svåra besvär, till exempel

Det finns mottagningar i Skene och Borås:

Du kommer i kontakt med Bup via "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Vup, Vuxenpsykiatrin

Vup är en förkortning av vuxenpsykiatrin och är till för dig som är över 18 år. Det är viktigt att söka hjälp om du mår psykiskt dåligt. Ofta kan det räcka med att söka sig till en vårdcentral, ringa en hjälplinje eller kontakta en patientorganisation. Ibland behöver du dock mer akut och specialiserad hjälp. Här finns förslag på olika varianter.

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Du kan även få hjälp vid besvär som du misstänker beror på en specifik diagnos, som till exempel adhd Länk till annan webbplats., depression Länk till annan webbplats. eller OCD – tvångssyndrom Länk till annan webbplats..

Personalen på vårdcentralen kan hjälpa dig vidare till en psykiatrisk mottagning om det behövs.

Telefonrådgivning

För att få veta var du kan få hjälp kan du ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via en vårdcentral eller en jourcentral. Du kan också kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Akutmottagning psykiatri - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Närhälsan

Om du mår dåligt och är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta Närhälsan så erbjuder de dig hjälp eller hjälper dig vidare.

Länk Närhälsan Svenljunga vårdcentral - Närhälsan (narhalsan.se) Länk till annan webbplats.

Stöd från kommunen

Du kan i vissa fall även få stöd från kommunen. Klicka på länken för att läsa mera.

Akut hjälp, krishantering - Svenljunga.se Länk till annan webbplats.

.

Uppdaterad: