Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Eventuell personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

Vi använder webbplattformen Praktikplatsen.se för att hjälpa våra elever och arbetsgivare att hitta varandra genom samordning och erbjudanden om praktikplatser. Söndagen 24 september utsattes vår leverantör för systemet, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomware attack. Detta innebär att det fanns obehöriga parter som fick åtkomst till systemet. Leverantören upptäckte detta tidigt, har vidtagit åtgärder och avslutat incidenten.

Vi vet ännu inte om några personuppgifter har läckts utan kan endast konstatera att det finns en risk för det.

I dagsläget bedömer leverantören att finns en låg risk baserat på mängden data som fanns i servarna samt den korta tiden som fanns mellan när incidenten skedde till att åtgärder vidtogs.

Vi fortsätter att bevaka frågan och har kontakt med leverantören. Så fort vi vet hur incidenten har påverkat våra elever, företagare och medarbetare kontaktar vi berörda.

.

Uppdaterad: