Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Vi skickar det matavfall vi samlar in i Svenljunga kommun till rötning. Då blir det biogas och biogödsel av matavfallet.

grönsaker ligger på en duk

Rötning av matavfall

När du lämnar ditt matavfall i ditt kärl kan vi skicka det till efterbehandling. Vi skickar vårt matavfall till rötning, vilket är den vanligaste metoden för att behandla matavfall. Då kan vi utvinna näring och energi i form av biogas och biogödsel, vilket ger stora miljövinster.

Biogas

Vid rötning bildas biogas, vilket är en förnybar energikälla. Biogasen består i huvudsak av metan och koldioxid. Efter att koldioxiden renats bort kan biogasen användas som fordonsbränsle, som råvara inom industrin, till uppvärmning eller elproduktion.

Biogödsel

Biogödsel är ett gödningsmedel med högt näringsvärde. Majoriteten av all biogödsel som produceras i Sverige används till att göda jordbruksmark. En stor andel av biogödseln är godkänt för att använda i ekologisk odling. Genom att använda biogödsel återförs växtnäringsämnen till kretsloppet, bland annat den ändliga resursen fosfor.

.

Uppdaterad: