Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vad händer med industriområdet Lockryd?

I helgen meddelade den norska batteritillverkaren Freyr att de avslutar samarbetet med fastighetsbolaget Logistea. Dessa hade gemensamt planerat att etablera sig i Svenljunga. Hur påverkar detta vårt industriområde Lockryd? Vi fortsätter arbeta för utveckling av området, både internt och tillsammans med bland andra Boråsregionen. Både vi och externa intressenter tror på denna plats, som är unik i Sverige.

Flyfoto över Lockryd.

Ett industriområde vi och andra tror på

För oss kom beslutet plötsligt. Men vi var från start medvetna om att etableringen inte var hugget i sten. Denna medvetenhet fanns alltid med i planeringen för oss. Beslutet att Freyr inte etablerar sig i Svenljunga var alltså en möjlighet vi redan hade räknat med. Vi har alltid haft en stark tro på detta industriområde, vilket har stärkts ytterligare under arbetet de senaste två åren.

Fler och fler externa aktörer har fått upp ögonen för platsen. De har bekräftat att detta är ett område att satsa på. Här finns närhet till transportleder, och området är unik i sin storlek i vår del av Sverige. Samarbetet med bland annat Boråsregionen och Business Sweden fortsätter. Det finns fortsatt ett stort externt intresse för platsen och vi fortsätter arbetet för denna utveckling.

Arbetet med detaljplanen fortsätter

I stort fortsätter vi arbetet med detaljplanen Öppnas i nytt fönster. som planerat. Hur exakt detta arbete i vissa detaljer nu behöver omformas kommer vi fram till under veckan. Detaljplanen är den viktigaste grundbyggstenen för utvecklingen av industriområdet Lockryd. Vår målsättning är att ha en detaljplan redo under våren 2024.

Vi har ett pågående avtal med fastighetsbolaget Logistea Öppnas i nytt fönster. som gäller fram till årsskiftet. Vi fortsätter att arbeta efter detta.

Även inom övriga delar av vår organisation fortsätter arbetet som planerat. Vår projektledare Magnus Nilsson håller på att lämna över uppgifter till kollegorna; våra samhällsutvecklingsstrateger. Planen var från start att denna rollen skulle vara tidsbegränsad. Vi har under hela våren planerat för en viss omfördelning av arbetsuppgifter och är nu till hösten redo med det nya upplägget i vår projektgrupp. Fokus här ligger, precis som sedan starten, på att utveckla hela industriområdet och möjliggöra etablering av större industrier.

.

Uppdaterad: