Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Suicide Zero kommunbarometer 2023

Idag har Suicide Zero publicerat sin kommunbarometer. Kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord. Vi har de senaste åren ökat vårt fokus på det suicidpreventiva arbetet. Det finns oerhört mycket kvar att göra, men vår höga position i kommunbarometern visar att vi är på rätt väg i vårt arbete! Nu är vi bland de bästa i Sverige när det gäller det förebyggande arbetet.

Kommunerna finns närvarande i alla människors liv, från förskolan till äldreboendet. De har därmed en viktig roll att spela, med stora möjligheter att bidra till att minska antalet självmord. Syftet med denna undersökning, som genomförs för andra året i rad, är att bidra till ökad kunskap om kommunernas arbete. Majoriteten av frågorna täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord. - Ur Suicide Zeros kommunbarometer 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi är nu bland de 14 kommuner i hela landet som har kommit längst i detta arbete och som fått grönt ljus av Suicide Zero för sina goda insatser. Förra året fick vi endast 14 av 27 poäng. Vi tog till oss förslagen som följde med i kommunbarometern och jobbade för att få till en förbättring. I år fick vi 20 av 27 poäng. Några exempel på vårt arbete:

  • Vi har utökat vår årliga dag om suicidprevention till en hel vecka fylld av viktiga, kunskapshöjande aktiviteter och mötesplatser. Håll ögonen öppna i september när vi bjuder in till evenemanget Tillsammans för Livet igen, fysiskt och digitalt.
  • Förra året började vi med utbildning inom första hjälpen till psykisk hälsa för våra medarbetare inom vård och omsorg.
  • Vi anordnar kontinuerligt utbildningar och föreläsningar med Suicide Zero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
  • Vi jobbar mot ofrivillig ensamhet bland äldre exempelvis genom aktiviteter på vår mötesplats Aktivitetshus Hammarlind.
  • Vi jobbar strategiskt med förebyggande insatser inom exempelvis ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), vi samverkar både internt och med externa parter, vi har en handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet.

Vår folkhälsostrateg Erika Till samordnar vårt arbete kring suicidprevention. Du kan vända dig tll henne om du har några frågor.

.

Uppdaterad: