Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Även miljöenheten får tillsynsbesök

Miljöenheten är regelbundet ute på tillsynsbesök hos olika verksamheter i kommunen. Den 23 november 2022 var var det vår tur att få tillsyn. Då kom Länsstyrelsen och granskade vår tillsynsverksamhet enligt miljöbalken.

mobil ligger på en anteckningsbok

Tre handläggare från Länsstyrelsen i Västra Götalands län kom för att granska vår miljöbalkstillsyn. Redan månader innan själva besöket har de granskat ett 20-tal dokument som vi har skickat in. Allt från verksamhetsplaneringar, delegationsordningar, taxor till processer och rutiner.

Besöket började klockan 9.00 med att miljöhandläggare, chef, ordförande och vice ordförande för samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande för interna myndigheten intervjuades. Under dagen var det även enskilda intervjuer med handläggare och chef. Dagen avslutades klockan 16.00 med en sammanfattning av hur de såg på vår verksamhet.

Det blev beröm för hög kompetens, för den låga personalomsättningen och att det är ordning och reda bland processer, rutiner och i tillsynsregister. Arbetssättet bedömdes vara bra planerat och det tydliggörs i processerna och tillhörande rutiner.

Länsstyrelsen kommentar var att det bland annat finns en förbättringspotential i rapporteringen av enhetens arbete till nämnderna - den bör vara mer frekvent, beslut som skrivs ska ha tydligare hänvisningar till lagstöd i motiveringarna, enhetens resursbehov ska uttryckas tydligare inför nämnden samt att miljöhandläggarnas förebyggande arbete ska dokumenteras på ett tydligare sätt. Länsstyrelsen ansåg även att viss tillsyn måste utökas inom kommunen.

Den slutliga rapporten kommer i januari – då får miljöenheten skriftligt till sig vad som ska åtgärdas.

Det var en intressant dag, många tips delades och alla gick hem med en känsla av att kunna vara nöjd med sitt arbete och att man är bra på det man gör. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dan Franzén (S) sammanfattade det bra:

Vilken tur att vi har förbättringspotential, annars hade det varit illa.

.

Uppdaterad: