Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Fördjupad undersökning gamla stenbron

Tillsammans med vår konsult har vi gjort en okulär besiktning. Med stöd av och i samarbete med länsantikvarien genomför vi en fördjupad undersökning. Denna behöver vi göra för att veta om och hur det går att bygga upp bron igen. Vi kan ännu inte meddela något nytt om brons framtid, vi måste avvakta den fördjupade undersökningen.

Ett brovalv från gamla stenbron, skadan från raset syns.

Samarbete med konsult

Vi har turen att ha fått tag i en konsult som verkligen kan denna typ av bro och som har lång erfarenhet. Konsulten jobbar i vanliga fall bland annat åt Trafikverket med frågor kring gamla broar. Dessutom var vår konsult rådgivande till dåvarande Vägverket när vår bro renoverades på 90-talet. Redan på torsdagskvällen efter att delar av bron rasade kunde han vara på plats i Svenljunga för en första besiktning av läget.

Nu är det dags för en fördjupad undersökning för att få reda på om och hur bron kan byggas upp igen. En sådan undersökning är omfattande och består bland annat av scanning och att dykare tar reda på vad som finns under ytan och på Ätrans botten. Vi måste veta om det är något med grundläggningen som påverkar brons stabilitet. Denna fördjupade undersökning kostar 30 000 till 70 000 kronor. Den är viktigt eftersom den är grunden för hur vi kan jobba framåt med vår bro.

Just nu kan vi inte meddela något om brons framtid. Det är den fördjupade undersökningen som kommer leda vår väg framåt. Därför fokuserar vi nu på denna undersökning. När vi vet om och vad som går att göra är nästa steg att ta reda på hur vi kan lösa frågan kring kostnader tillsammans med andra parter.

Samarbete med länsantikvarie

Länsstyrelsen och länsantikvarieämbetet har en viktigt roll i vad som kommer hända med vår bro. Det är dem som har klassat den som ett fornminne.

Skillnaden mellan ett byggnadsminne och ett fornminne är att det senare inte enligt lagstiftningen behöver underhållas och vårdas. Ett fornminne får alltså vara som det är, men ett byggnadsminne behöver aktivt bevaras i samma standard.

Vi har nu fått 70 000 kronor av länsantikvarien för att kunna genomföra den fördjupade undersökningen! Detta är vi mycket glada och tacksamma över.

Länsantikvarien är med i vårt arbete. Alla åtgärder stämmer vi av med varandra och genomför gemensamt.

Avspärrning

Vi håller också på att bygga upp en mer permanent och bredare avspärrning. Det är livsfarligt att vara på bron. Vi planerar också att spärra av eller markera vattenvägen, för att förebygga att någon med kanot eller båt åker under bron.

Det är i dagsläget inte möjligt att stabilisera bron ytterligare. Att kolla över detta noggrant är också en del av den fördjupade undersökningen. Men varierande vattenflöden ökar risken att en insats för att stödja bron istället skulle kunna dra med sig mer av den.

Vad har hänt?

Efter en brobesiktning i början på månaden stängde vi av den gamla stenbron i Svenljunga tätort. Lite mer än en vecka senare rasade en del av bron ner i vattnet. Samma dag skulle bron belysas inför firande av 200 års jubileum tillsammans med Svenljunga Köping. Firandet skede i förändrat form ändå på söndagen den 13 november. Bron har fått belysning som lyfter fram jubileet.

Besiktning av bron har skett 2008, 2016 och i år. Tidigare besiktningar har inte pekat på att åtgärder behövs.

.

Uppdaterad: