Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Personalförändringar i äldreomsorgen

Vi måste genomföra förändringar i organisationen för personal inom bland annat äldreomsorgen. Detta för att kunna uppnå det politiska uppdraget att hålla budgeten för denna del av vår organisation. Vi är måna om våra duktiga medarbetare och fokuserar i denna process på att så många som möjligt kan behålla sitt jobb. För att uppnå detta behöver vi ändra schemaplanering och några medarbetare byter arbetsplats.

Budget och underskott

Vår äldreomsorg har i dagsläget ett underskott på över 10 miljoner. Vi har haft underskott tidigare men senaste åren har vi sökt och fått generösa statliga bidrag som har justerat budgetresultatet. Vad vi ser inför 2023 är att vi inte har lika mycket statliga bidrag att söka. Därför ska vi korrigera och säkerställa att äldreomsorgen håller sin ursprungliga bemanning och budget. Vi står inför en lågkonjunktur och det viktigt att skattemedlen räcker till allt.

Personalförändringar i äldreomsorgen

Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att hålla budgetramen. Detta beslut berör både äldreomsorg, hälso- och sjukvård, rehab och biståndshandläggare. Beslutet innebär att berörda områden behöver se över sin ekonomi och i viss mån även dra ner på bemanning och flytta medarbetare. Eftersom vi är mycket måna om vår fantastiska personal gör vi allt vi kan för att undvika att behöva avsluta anställningar. Även fortsatt har vi fokus på att ge bästa möjliga service till våra brukare.

Information till våra medarbetare

Vi har informerat samtliga medarbetare inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt myndighet om detta. Både facket Kommunal och vår HR-enhet har hjälpt oss formulera läget för medarbetarna.

.

Uppdaterad: