Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sveriges femte nationella cykelled

Idag, fredag 30 september, invigdes Sveriges femte nationella cykelled: Ätradalsleden, som går mellan Falköping och Falkenberg. Invigningen är - precis som cykelleden - ett samarbete mellan kommunerna Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg. Tillsammans med representanter för Västkuststiftelsen och Turistrådet provcyklar vi mellan Månstad och Glasets hus i Limmared.

Företrädare för kommuner och Västkuststiftelsen klipper ett band uppänd mellan två cyklar på cykelvägen vid Glasets Hus i Limmard.

Du kan läsa mer om Ätradalsleden och se dess sträckning på vår turistwebbplats www.svenljungatranemo.se.

Ätradalsleden är en viktig och spännande satsning med stor potential som kan lyfta besöksnäringen i inlandet till en ny nivå, menar Per Svensson (S,) Kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun

Leden är totalt 20 mil lång och ungefär hälften går på helt bilfri banvall. Arbetet med leden som officiellt blev godkänd som nationell cykelled i våras har nu nått ett nytt delmål med uppskyltning där tre av fyra etapper nu är klara med vägvisande skyltmaterial.

Att leden har blivit till är resultatet av ett långt och tålmodigt arbete från kommunernas sida, där Västkuststiftelsen fungerar som regional huvudman. Processen med att ha fått Trafikverkets godkännande av leden är ett fint exempel på samarbete mellan kommuner och oss som regional aktör. Det är väldigt glädjande att vi nu är i mål och kan bidra till cykelledsutvecklingen i Sverige med ytterligare en led, säger Olle Wängborg, projektledare på Västkuststiftelsen.

Ätradalsleden sträcker sig från Falköping i norr till Falkenberg i söder där den ansluter till Kattegattleden som är Sveriges första nationella cykelled.

Ätradalsleden knyter ihop Västsverige med vår grannregion Halland och skapar nya möjligheter till cykelturism och destinationsutveckling. Denna typ av ledutveckling är oerhört positiv för alla som verkar inom den västsvenska besöksnäringen, säger Henrik Linneros, projektledare cykelturism, Turistrådet Västsverige.

.

Uppdaterad: