Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vad slänger jag här? Mitt sopkärl

Du har en laglig skyldighet att sortera dina förpackningar. Använd dina fyrfackskärl eller en återvinningsstation. Matavfall och restavfall hör hemma i sopkärlet.

Sopbil för fyrfackssystem bakifrån med alla dörrar öppen

Matavfall

Matavfall slänger du i ditt sopkärl. Det är bara papperspåsarna du får av oss du får använda i dina fyrfackskärl för att sortera matavfallet.

Har du en hemkompost lägger du matavfallet i den.

Vi tar inte emot matavfall på Moga Returen eller på återvinningsstationer.

Förpackningar och tidningar

Om du har fyrfackskärl lägger du dina förpackningar och tidningar i kärlen.

Om du har ett restavfallskärl, eller om fyrfackskärlen inte räcker till, lämnar du förpackningarna på en återvinningsstation.

Restavfall

Restavfallet är allt som blir kvar efter att du sorterat ditt avfall. Det slänger du i ditt sopkärl och endast i ditt sopkärl.

Vi tar inte emot restavfall på Moga Returen eller på återvinningsstationer.

Småbatterier och småelektronik

Om du har fyrfackskärl kan du lägga farligt avfall, så som småbatterier, småelektronik och glödlampor, i din elbox. Den tömmer vi vid behov.

Du kan även lämna ditt farliga avfall och din förbrukade elektronik på Moga Returen.

.

Uppdaterad: