Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Flyktingar från Ukraina i Svenljunga

Den närmaste tiden kommer det på olika vägar flyktingar från Ukraina till oss. I första hand är Migrationsverket ansvarig, det är jätte viktigt att alla flyktingar anmäler sig där för att få rätt uppehållstillstånd och stöd. Migrationsverket har också tilldelat oss en först grupp som är på väg hit.

ukrainska flaggor ovanför kommunhuset

EU:s massflyktsdirektiv

Flyktingar från Ukraina omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, vilket innebär att de kan få arbets- och uppehållstillstånd. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl får vänta mycket längre på att få sin asylansökan prövad eftersom Migrationsverket prioriterar att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Det är viktigt att vi gemensamt hänvisar individer till rätt instans så att ingen behöver falla mellan stolarna.

Vad ska flyktingar göra när de kommer till Sverige?

  1. Registrera sig hos Migrationsverket.
    • Hos Migrationsverket bör de i första hand ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd.
    • De behöver visa att de tillhör personkretsen (i princip att de är ukrainska medborgare) och att de har flytt efter 24 februari.
    • Det krävs ingen individuell prövning och Migrationsverket räknar med att tiden mellan registrering och beslut bara tar ett par dagar.
    • Om det vid registrering hos Migrationsverket är en akut situation rörande mat och boende som inte kan lösas på annat sätt ska den tillgodoses av Migrationsverket.
  2. Beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas personen av LMA (lagen om mottagande av asylsökande), på samma sätt som asylsökande. Det innebär bland att det är Migrationsverket som är ansvariga för ekonomiskt stöd och boende om personen inte kan ordna det på egen hand. Enda gången det kan vara aktuellt att vi från kommunen beviljar ekonomisk ersättning (då enligt LMA och inte enligt SoL) är om det uppstår en akut situation fram till dess att personerna kan registrera sig på Migrationsverket.

Får barnen gå i skola?

Vuxna har inte rätt till Komvux eller SFI-undervisning.

Men barnen har samma rätt till skolgång som andra asylsökande barn. Det innebär att de får gå i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad skola och fritidshem hos oss. Dessutom även på gymnasiet om utbildningen påbörjas innan de fyller 18 år.

Vad händer om en flykting behöver sjukvård?

Personerna har samma rätt till sjukvård och läkemedel som andra asylsökande. Hänvisa i första hand till Närhälsan eller 1177.

Jag vill hjälpa till!

Toppen, det uppskattar vi verkligen. Vi återkommer med information om vad som behövs. I första hand kommer vi vända oss till lokala föreningar för samarbete, så om du inte redan är medlem i exempelvis ett byalag - passa på nu.

Just nu är det främst vår arbetsmarknadsenhet som arbetar med mottagandet. Precis som de brukar jobba med mottagande av flyktingar från andra områden. Nedan listar vi vad som behövs just nu, vi återkommer med mer information när vi vet vilka ytterligare behov som finns.

.

Uppdaterad: