Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Våra klimatlöften

Alla kommuner i Västra Götaland har antagit klimatlöften inför 2022 genom satsningen ”Kommunernas klimatlöften”. Vår kommun är med och gör konkreta klimatåtgärder som kan minska utsläppen med 113 200 ton växthusgaser totalt i Västra Götaland. Det motsvarar 48 200 thailandsresor. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

händer håller upp jordglob

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Läs mer på klimat2030.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra klimatlöften 2022

Kommunfullmäktige har beslutat om nedan klimatlöften som vi under år 2022 arbetar för att nå.

Våra nya personbilar är klimatbonusbilar

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Det innebär att vi helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för våra verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som berörs av EU:s engångsplastdirektiv.

Vi använder cirkulära möbler

Det innebär att vi inreder våra lokaler med minst 20 procent cirkulära möbler. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål

Det innebär att vi sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Vi mäter matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

Vi installerar solenergi

Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen.

.

Uppdaterad: