Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Stor satsning på skolorganisationen

Nu startar vår största satsning på skolorganisation någonsin! Genom nybyggnad och renovering av skolorna i Östra Frölunda och Överlida skapar vi en ännu bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen. Dessutom blir det förbättrade förutsättningar för att rekrytera fler behörig skolpersonal, en förutsättning för att våra elever ska må bra i sin skolvardag och kunna ta ytterligare steg mot att nå sin fulla potential.

skiss konceptprocess 

Vilka förändringar blir det i skolorganisationen?

Förändringarna påverkar skolorna i södra kommundelen, rektorsområdena Högvad och Kindaholm.

I framtiden kommer det att finnas:

  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Östra Frölunda.
  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Överlida.
  • Förskola och fritidshem i Mårdaklev.
  • Förskola och fritidshem i Mjöbäck.
  • Förskola och fritidshem i Holsljunga.

Vi kommer att totalrenovera nuvarande lokaler i Östra Frölunda och Överlida och utöka med tillbyggnad på båda orterna. I Östra Frölunda bygger vi en ny idrottshall.  

Det blir små, moderna skolor med cirka 15 elever per klass. De nya skolorna är tidigast färdiga för inflytt i slutet på år 2025. Barn och elever som går i skolorna i Mjöbäck och Holsljunga kommer då att gå i Överlida skola, elever från Mårdaklev kommer att gå i Östra Frölunda skola.

Inte alla detaljer är klara än, vi informerar löpande inför och under byggprocessen, samt i god tid kring inflytt i de nya skolorna.

Vi känner oss väl förberedda inför detta stora projekt. De senaste cirka sju åren har vi genomfört ett flertal dialoger, utredningar och undersökningar kring skolorganisationen. Dessutom har vi precis avslutat ett stort projekt med bygget av den nya förskolan Svedjan i Svenljunga tätort och användning av tillfälliga förskolelokaler under byggtiden. Vi har ett mycket bra samarbete med Svenbo och mellan våra förvaltningar. Nu ser vi fram emot att starta igång med denna stora satsning!

Är det verkligen en satsning när vissa skolor minskas ner?

Vi har förståelse och stor respekt för alla som värnar om sin bygd och önskar att skolorna skulle kunna finnas kvar på varje ort. Men vi måste omstrukturera skolorna för att långsiktigt kunna erbjuda elever och personal en bra skolmiljö som ger trygghet och utrymme för utveckling.

Kommunfullmäktiges beslut i frågan på sammanträdet den 14 juni har föregåtts av nästan sju år av dialoger, utredningar, jämförelser och undersökningar. Målet har hela tiden varit att hitta den bästa lösning för en skola med hög kvalitet för våra elever. Alla utredningar har resulterat i att vi behöver omstrukturera skolorna för att kunna erbjuda en bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen.

Fokus i denna satsning är på dem yngsta åldrarna, här lägger vi grunden för framgång i den vidare skolgången. Vi vill kunna ge eleverna bättre möjligheter att nå sina drömmar. Grunden för vidare utveckling, studier och yrkesval läggs redan i de tidiga grundskoleåren. Detta är en byggsten för att nå en skola i toppklass, ett av kommunfullmäktiges övergripande mål.

För att kunna uppfylla detta behöver vi skapa skolor där det långsiktigt finns både klasskamrater i samma ålder, moderna skollokaler, tillräckligt mycket skolpersonal för att ge alla elever trygghet och tillräcklig stora arbetslag för att personalen ska kunna ge varandra stöd och utvecklas gemensamt.

Vad kostar denna omorganisation?

Just nu ser vi tillsammans med Svenbo över olika alternativ. Budgeten beslutas den 29 november av Kommunfullmäktige i samband med beslut kring investeringsbudget för 2022-2024. På grund av coronapandemin har materialpriser stigit med cirka 50% sedan vår senaste beräkning, detta påverkar självklart budgeten i nuläget. Vi återkommer med mer information kring budget för denna satsning.

Vad händer nu?

Nästa steg är att kommunfullmäktige beslutar om budgeten för att renovera och bygga de nya skolorna. Därefter genomför vi tillsammans med Svenbo en upphandling för att hitta företaget som kommer att genomföra renovering och tillbygge.

Vi återkommer löpande med mer information.

.

Uppdaterad: