Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Välfärdsteknik inom hemtjänsten

Digitalisering och ehälsa ger ökade möjligheter att uppnå en jämlik hälsa och välfärd. Idag är mobiltelefonen vårat starkaste verktyg inom lokal välfärdsteknik.

vít iphone och mörkblått stetoskop ligger på vit bakgrund

Sedan en tid tillbaka använder personalen inom vår hemtjänst mobiltelefoner för att låsa upp dörrar och medicinskåp, för att signera att de har gett ett läkemedel och för att besvara trygghetslarm. Nu har vi tagit nästa steg i utveckling av detta verktyg.

All personal inom hemtjänsten kan se sitt arbetsschema i mobilen och därmed snabbt och smidigt se när de ska åka var och till vem, samt vilka uppdrag de ska utföra. Det innebär också att personalen skriver sina journal- och arbetsanteckningar på mobilen istället för på papper. Detta är inte bara effektivare utan också säkrare - ingen risk för att tappa bort en papperslapp.

Framtidens arbetssätt inom socialtjänsten innebär fler och fler digitala lösningar. Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt digitala arbete och arbetssätt inom våra vård- och omsorgsverksamheter. I allt detta arbete följer vi den nationella visionen:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor, att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

.

Uppdaterad: