Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

FABIS - förebygga anlagd brand i skolan

Det är viktigt att både arbeta förebyggande och kunskapsfrämjande med att motverka anlagda bränder i skolmiljö. Under vårterminen 2021 startade vi igång detta arbete tillsammans med Södra Älvsborgs Räddningstjänsteförbund (SÄRF) och fortsätter självklart även detta läsår.

brandsläckare på rad.

Vårt samarbete följer metoden FABIS. Arbetet innebär att skolan identifierar och rapporterar riskgrupper till räddningstjänsten. Riskbeteende handlar bland annat om lek med tändstickor, mindre bränder eller annan typ av skadegörelse som exempelvis intryckta larmknappar.


Eleven eller den grupp av elever som SÄRF bedömer har ett riskbeteende kopplat till brand får sedan träffa en brandman på Svenljunga brandstation. Där håller brandmannen ett samtal med eleven eller elevgruppen. Under samtalet diskuteras konsekvenser av intryckta larmknappar eller en anlagd brand. Konsekvenser som kan få stor inverkan på en ung persons framtid, exempelvis höga skadestånd som kan ta lång tid att avbetala och förvåra personens ekonomi.


Men samtalet handlar även om att skapa förståelse för räddningstjänstens arbete: en intryckt larmknapp eller branden i papperskorgen gör att brandmännen kan bli fördröjda till en allvarlig trafikolycka eller brand.

.

Uppdaterad: