Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Blommande marker

Nu påbörjar vi ett arbete för att skapa blommande grönytor för att gynna biologisk mångfald.

Sommarblommor

Under sommaren 2021 påbörjar vi ett arbete för att skapa blommande grönytor för den biologiska mångfalden. Vi börjar så smått i Klockaregårdsparken i Svenljunga där vi kommer att sätta av en liten yta där vi kan prova vad som redan finns i marken. Vi kommer att slå gräset en gång nu innan midsommar och sedan en gång till i augusti. Vi tar bort det vi slagit för att sänka mängden näring i marken så att ängsblommor ska trivas bättre.


På sikt vill vi skapa en yta som liknar en blomsteräng där det är ganska låga örter och grässorter, då kommer de blommor som är bra för bin humlor och andra insekter att trivas.

.

Uppdaterad: