Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ny mottagning för unga med missbruk

Ungdomar som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan nu få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mini-Maria finns i Borås och vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras anhöriga. Alla besök är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Modellen Mini-Maria finns i Göteborg är väl etablerad i andra regioner i Sverige. Nu har turen kommit till Södra Älvsborg som har sin huvudmottagning på Österlånggatan 64 i Borås. Mottagningen är en integrerad verksamhet där personal från hälso-och sjukvård och socialtjänst dagligen jobbar tillsammans i syfte att stötta unga och deras familjer i frågor som rör missbruk.

 

På Mini-Maria finns socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare som arbetar tillsammans. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj.

En viktig utgångspunkt för Mini-Maria i Södra Älvsborg är att vara proaktiv och nå ungdomar och deras anhöriga i ett tidigt skede av risk- och missbruk och att vi möter ungas behov och skapar förutsättningar för en god livskvalitet när vårdgivarna samverkar, säger Sebastian Nydén ordförande i Mini-Marias styrgrupp och socialchef i Svenljunga kommun.

Ungdomar och deras familjer kan ta en egen direktkontakt med mottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Stödet är kostnadsfritt. Mini-Maria erbjuder information, stöd och behandling vilket sker genom bland annat rådgivning och vård som utgår ifrån den unges behov. Mottagningen erbjuder samtal, drogtester och medicinsk och psykologisk behandling och Mini-Maria kan även erbjuda konsultativa insatser till andra professionella som kan vara nödvändiga.

 

Du får kontakt med Mini-Maria på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på telefonnummer 010-435 95 40

.

Uppdaterad: