Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tillgänglighetsdatabas

Under sommaren har vi inventerat några byggnader och platser för att fylla på med information om dessa i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Detta är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen.

Via Tillgänglighetsdatabasen kan du alltså se hur en byggnad eller plats ser ut och hur du kan röra dig igenom den. Informationen kan handla om huruvida belysningen i en lokal är tillräcklig för personer med en synnedsättning eller vilka dörröppningar som är anpassade för att en individ med rullstol ska kunna använda dem. Detta ger dig både valmöjlighet och möjlighet att förbereda ditt besök.

Oss ger detta underlag för att identifiera fysiska hinder och brister samt bättre underlag när det exempelvis ska fattas beslut kring möjliga ändringar. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna.

Svenljunga i Tillgänglighetsdatabasen

Arbetet att samla in data om våra lokaler och lägga in informationen i Tillgänglighetsdatabasen har under sommaren genomforts tillsammans med flera feriearbetare. Feriearbetarna har bland annat gjort mätningar på biblioteket, Moga Fritid och kommunhuset. Vid mätningen har de använt olika verktyg, exempelvis ett digitalt vattenpass, en laser som mäter avstånd och en kontrastmätare för att mäta färgkontraster mellan exempelvis en dörröppnare och väggen.


Hittills kan du hitta information om följande av våra platser i Tillgänglighetsdatabasen:

Tillgänglighetsdatabasens bakgrund

Tillgänglighetsdatabasen är ursprungligen framtagen 2005 av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner i Västra Götaland. Arvsfonden har genom sitt ekonomiska stöd möjliggjort TD:s utveckling. I detta arbete har såväl regionala som nationella funktionshindersorganisationer deltagit.


Läs mer om TD på deras webbplats » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: