Barnkonventionen

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s Barnkonvention lag i Sverige (Barnrättslagen 2018:1197). Barnkonventionen syftar till att ge barn (0-18 år) oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Det innebär bland annat att alla åtgärder som berör barn ska beaktas och genomföras för barnets bästa samt att barnet/barnen ska om möjligt få vara delaktiga i beslut som berör dom.

Du som förälder har både rättigheter och skyldigheter mot barnkonventionen

Föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet. Du som förälder ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till barnets tankar. Föräldrar ska alltid sätta barnets bästa först. Här kan du läsa mer om Barnkonventionen utifrån ett föräldraperspektiv.

Huvudprinciperna i barnkonventionen är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. (Artikel 6)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. (Artikel 12)

Hur pratar jag med mitt barn om barnkonventionen?

Barnombudsmannen har tagit fram en sida om Barnkonventionen för barn. Den kan du och ditt barn titta på tillsammans. Sidan heter Mina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbsidan Barnrätt för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har också material som är skrivna för barn.

Vi tipsar även om dessa sidor