Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Samråd om planeringsbesked för Sågviken i Hillared

Passa på att berätta för oss vad du tycker! Från fredag den 10 maj till och med måndagen den 3 juni är planeringsbeskedet ute på samråd. Under den tiden är du välkommen att lämna dina synpunkter.

Person tittar på en karta på en datorskärm.

Du hittar det fullständiga förslaget på vår webbplats under detaljplaner Öppnas i nytt fönster..

Syfte med planeringsbesked

Ett planeringsbesked ger kommunen möjlighet att få besked av Länsstyrelsen i en specifik fråga utan att behöva ta fram samtliga utredningar som kan krävas senare i planprocessen. Den mest angelägna frågan i denna plan är strandskyddet.

Svenljunga kommun utreder möjligheterna för en eventuell ny detaljplan för fastigheterna Gälared 6:2 och Gälared 2:56 i Sågviken, Hillared. Som ett led i att utreda områdets förutsättningar har kommunen ansökt till Länsstyrelsen om ett planeringsbesked. Med grund i att kommande detaljplan avviker från kommunens översiktsplan ska planprocessen ske med utökat förfarande.

Vad är ett samråd?

När vi har tagit fram ett underlag för planeringsbesked får den som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Har du synpunkter på planeringsbeskedet som du vill att vi ska tänka på i det fortsatta arbetet? Skicka in dessa skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 3 juni 2024 via ett av följande alternativ:

Eftersom du inte kan vara anonym när du lämnar synpunkter måste du ange ditt namn och adress. Om du vill skicka in en synpunkt via e-post eller formulär behöver du inte samtidigt skicka in den på annat sätt.

.

Uppdaterad: