Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vill du arrendera jordbruksmark i Mjöbäck?

Senast den 19 april har du möjlighet att lämna anbud på att teckna ett jordbruksarrende på fastigheten Bosgården 1:46 i Mjöbäck.

Flygfoto över Mjöbäck med fastigheten Bosgården 1:46 markerad med blått

Vad: Jordbruksarrende i Mjöbäck.

Period: april 2024 - mars 2027

Areal: Total areal 19 629 kvadratmeter, cirka 2 hektar.

Vem: Arrendatorn ska bedriva jordbruk på fastigheten.

Om du är intresserad ska du lämna ett anbud med vad du kan tänka dig att betala per hektar och år. Eftersom den totala ytan är 2 hektar blir den totala arrendeavgiften det dubbla.

Vi vill ha ditt anbud senast fredagen den 19 april.

Skicka ditt anbud till mark- och exploateringsingenjör David nyblom, david.nyblom@svenljunga.se eller ring 0325-182 34.

  • Högst bud vinner.
  • Endast ett bud per intressent.
  • Endast seriösa bud överväges.

.

Uppdaterad: