Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Samråd om ny detaljplan för Lockryd, Åsalund

Passa på att berätta för oss vad du tycker! 2 februari till och med 4 mars 2024 är detaljplanen ute på samråd. Under den tiden är du välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget.

Person tittar på en karta på en datorskärm.

Du hittar det fullständiga planförslaget på vår webbplats under detaljplaner. Öppnas i nytt fönster.

Vad är ett samråd?

När vi har tagit fram ett förslag på en detaljplan får den som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget som du vill att vi ska tänka på i det fortsatta arbetet? Skicka in dessa skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 4 mars 2024 via ett av följande alternativ:

Det är viktigt att du har skickat in synpunkter under samråd eller granskning för att ha möjlighet att överklaga. Eftersom du inte kan vara anonym när du lämnar synpunkter måste du ange ditt namn och adress.

Om du redan lämnat in en skriftlig synpunkt i ett tidigare skede behöver du inte lämna in på nytt. Om du vill skicka in en synpunkt via e-post eller formulär behöver du inte samtidigt skicka in den på annat sätt.

Samrådsmöte

Samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas den 28 februari 2024, klockan 18:00 i Hillareds bygdegård. Ingen föranmälan krävs.

.

Uppdaterad: