Tillbaka till startsidan

Du är här:

Information om personuppgiftsincident med våra trygghetslarm

I samband med problemen för våra trygghetslarm som inte fungerade mellan den 23 och 24 mars upptäckte vår leverantör att det skett en personuppgiftsincident.

Leverantören har sedan upptäckten av personuppgiftsincidenten utrett frågan och har nyligen avslutad en så kallad IT-forensisk undersökning.

Vad de obehöriga aktörerna fått åtkomst till är mycket begränsad mängd sparade ljudinspelningar av de samtal som sker i anslutning till att omsorgstagare larmar via trygghetslarmet. Utredningsarbetet har inte visat att några andra personuppgifter har påverkats av incidenten.

Vi vet inte vem eller hur många av våra omsorgstagare som drabbats av incidenten. Leverantören Carieum har ett stort antal kunder varför det är svårt att veta hur incidenten exakt har påverkat vår kommun och våra omsorgstagare.

Vi fortsätter att bevaka frågan och har kontakt med leverantören. Så fort vi vet hur incidenten har påverkat våra vårdtagare kontaktar vi berörda.

.

Uppdaterad: