Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tyck till om förslaget till nya föreningsbidrag

Just nu är ett förslag till nya regler för föreningsbidrag ute på remiss. Det betyder att vi tar in synpunkter på förslaget. Tisdagen den 31 januari är du välkommen på en träff där vi presenterar förslaget till bidragsregler. På mötet har du möjlighet att ge dina synpunkter. Här på sidan kan du anmäla dig och hitta länk till det nya förslaget.

Barn springer på en grön äng.

Information om mötet och anmälan

När: Tisdag 31 januari, klockan 18.00-20.00.

Vart: Svenljunga kommunhus, Boråsvägen 13 i Svenljunga tätort.

Anmälan: Fyll i formuläret nedan, sista anmälningsdag är fredag 27 januari.

Läs eller ladda ner förslaget till regler för föreningsbidrag för ideella föreningar som pdf. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du lämna en synpunkt men inte kan delta på träffen?

Här hittar du information om hur du lämnar dina synpunkter skriftligt.

Förändringar i korthet

Reglerna innehåller ingen budget. Den nya budgeten beslutar kommunfullmäktige i samband med att de beslutar om reglerna. Kommunstyrelseförvaltningen har främst identifierat att budgeten för bygdegårdar och samlingslokaler behöver höjas. Nya bidragsformer tar inte budget från befintliga bidrag.

Dialog införs

Den största förändringen är införandet av en dialog som ligger till grund för alla bidrag. Syftet med dialogen är att stärka relationen mellan kommunen och föreningarna. Dialogen kan äga rum hos föreningen eller på kommunhuset. Vi vill genom dialogen ge möjlighet till att belöna aktiva, hållbara föreningar med främst ungdomsverksamhet men också kunna stötta föreningar med utmaningar.

Bidragsformer

  • Driftsbidraget byter namn till Anläggningsbidrag. Poängsystemet plockar vi bort. Bidraget baserar vi på föreningens kostnader, aktivitet och hållbarhetsarbete.
  • VA-bidraget blir del av anläggningsbidraget.
  • Grundbidraget blir istället en del av andra bidragsformer.
  • Aktivitetsbidrag byter namn till Verksamhetsbidrag unga. Bidraget består av tre delar: ledarstöd, deltagarstöd och stimulansstöd. Ledarstödet och deltagarstödet betalar vi ut i anslutning till ansökningstillfället. Stimulandsstödet delar vi ut i slutet av året.
  • Bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler byter namn till Verksamhetsbidrag samlingslokaler och bygdegårdar. Bidraget består av tre delar: grundbelopp, bidrag/kvm och en verksamhetsdel som baseras på hållbarhetsarbete.
  • Byalagsbidrag byter namn till Verksamhetsbidrag byalag.
  • Lokalbidrag, lovbidrag och startbidrag är oförändrade.
  • Nya bidrag: evenemangsbidrag och ledbidrag.
  • Investeringsbidraget blir del av det samlade regeldokumentet.

När börjar de nya reglerna att gälla?

Om kommunfullmäktige beslutar att anta de nya reglerna kommer förslaget vara att de ska börja gälla den 1 januari 2024. Det vill säga att vi i så fall behandlar verksamhetsåret 2023 enligt de nya reglerna.

.

Uppdaterad: