Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 31 oktober.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Nya kommunfullmäktige tillträdde efter de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige som genomfördes tidigare i år.
  • Etableringen i Lockryd. Detaljplanarbetet går enligt plan. Fynd av gravar kommer kräva fler utgrävningar men förväntas inte påverka projektet på sikt. Här kan du läsa mer om utvecklingen på industriområdet Lockryd Länk till annan webbplats..

  • 13 november är det ljuständning. Detta görs i samarbete med Svenljunga Köping. Stenbron kommer lysas upp för att fira att den fyller 200 år och kommunchefen Sebastian Nydén välkomnar alla som vill vara med vid ljuständningen.

Försäljning av Holsljunga skola, fastigheten Holsljunga 1:18

Det nya kommunfullmäktige började sammanträdet med att ta beslut om att ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att sälja Holsljunga skola, fastighet Holsljunga 1:18 för 1 551 000 kronor till Holsljunga Friskola AB. I samband med beslutet godkändes ett hyresavtal mellan friskolan och kommunen för kommunal förskola i lokalerna.

Övriga ärenden

Resterande möte ägnades till största del av valärenden.

  • Efter försäljningsärendet beslutade kommunfullmäktige om sitt nya presidium. Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Bertil Hagström (LPo). Marcus Bylander (C) valdes till 1:e vice ordförande och Ulla-Katarina Rosén (SD) till 2:e vice ordförande.
  • Kommunfullmäktige valde sedan vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i mandatperiodens valberedning. Valberedningen är det politiska organ som tar fram förslag på vilka som ska sitta i kommunens nämnder och andra politiska samverkansuppdrag. Fredrik Skott (KD) valdes till ordförande för kommunfullmäktiges valberedning.
  • Val av revisorer under mandatperioden 202-2026.
  • Val av kommunstyrelse.
  • Beslut kring mandattider för kommunstyrelsen samt övriga nämnder under mandatperioden 2022-2026.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 910 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: