Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sök byalagspeng senast den 15 september

Bor du på Svenljungas landsbygd och har en idé som kan utveckla din plats? Byalagspengen är ett sätt att uppmuntra till lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Nästa gång att ansöka är den 15 september.

fem personer lägger sina händer över varandras 

Målet med byalagspengen är att den ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för dig som har idéer som kan utveckla vår kommun. Du söker i samarbete med din plats byalag.

Varje år avsätts 200 000 kronor för byalagspengen. Det finns fyra ansökningsdatum per år. Pengarna delas ut löpande under året så tänk på att de kan ta slut innan sista ansökningsperioden.

Kriterierna för ansökan är:

  • Insatsen ska gynna allmänheten i bygden
  • Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen
  • Du kan söka för investeringar och aktiviteter
  • Ansökan ska gå genom byalaget
  • Insatsen ska vara hållbar
  • Maxbeloppet att få är 20 000 kronor/insats och år.

Läs mer om hur det fungerar och länk till ansökan här.

.

Uppdaterad: