Tillbaka till startsidan

Du är här:

Lyckade föreläsningar för skolpersonal

Vi startade igång läsåret med kompetensutveckling för vår skolpersonal. Innan alla elever kom tillbaka till skolan passade vi på att utveckla och inspirera vår personal inför den nya läsårsstarten. Det blev två spännande och lärorika föreläsningar.

föreläsningsal

HBTQI-föreläsning

Arbetsveckan började med en HBTQI-föreläsning för all förskolepersonal och administrativ personal. Stina Nilss, ordförande i RFSL Sjuhärad gav oss kunskap och stöd för att öka förutsättningarna till inkludering och ett normmedvetet arbetssätt.

Vi fick mer kunskap om HBTQI -begreppen och en större förståelse för betydelsen av att använda sig av normkritik i arbetet. Det är viktigt för allas lika rättigheter och möjligheter. Kunskap är betydelsefullt då vi ibland ställs vi inför olika dilemman i vårt arbete. Det är viktigt för oss att hitta ett mer inkluderande arbetssätt för våra verksamheter. Föreläsningen var en bra fortsättning i detta arbete.

Tillgängliga lärmiljöer

Veckan fortsatte med föreläsningen ”Pedagogik för elever med funktionsnedsättning” med Kenth Hedevåg. Detta var det första av fyra utbildningstillfällen under läsåret. Samtlig personal från förskoleklass till årskurs 9 samt personal från våra fritidshem deltar i detta projekt.

Målet med föreläsningen var att öka kunskapen i våra arbetsgrupper och skapa arbetsmetoder som gör skillnad i klassrummet. Hur gör vi när ”mallen inte stämmer”? Vi möter många olika elever i skolan. En del elever har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Hur möter vi dessa barn och ungdomar på bästa sätt? Hur kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande?

De senaste åren har skolornas uppföljningar och analyser visat att andelen elever som upplevs ha behov av extra anpassningar och särskilt stöd ökat. Vi ser en ökad andel elever med funktionsvariation samt elever med koncentrationssvårigheter eller sociala svårigheter. Det är ett allt större antal elever som utmanar i undervisningssammanhang och det finns ett behov av att hitta nya former och metoder för att möta elevers olika behov.

Inför läsåret 2022/2023 har vi ansökt om medel från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och blivit beviljade ett ettårigt projekt. Syftet med projektet är att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar samt kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning, samt implementera dessa i verksamheterna.

Kontakt

Uppdaterad: