Du är här:

Renovering av Garvarebron i Svenljunga

Den 4 juli kommer vi påbörja renoveringen av Garvarebron i Svenljunga tätort. Arbetet beräknas vara klart den 25 juli.

skylt om vägarbete vid asfalt väg

Gångbanan kommer att få ett nytt ytskikt och brokonstruktionen kommer att målas om. 

Bron kommer att stängas av för gående och cyklister. Under tiden arbetet pågår hänvisar vi till bron på Brogatan.

Kontakt

Uppdaterad: