Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ombyggnation av Boråsvägen - etapp 2

Efter påsk planerar vi att fortsätta med etapp 2 av ombyggnationen av Boråsvägen. Gatuutformningen kommer att göras om och ny gång- och cykelbana, ny busshållplats, ny belysning samt hasighetsdämpande åtgärder kommer att anläggas.

skylt om vägarbete vid asfalt väg

Etapp 2 tar vid där etapp 1 slutade vid korsningen Nylännesgatan/Boråsvägen och sträcker sig bort till Spinnaregatan.

Under arbetes gång kommer vägen att vara avstängd för genomfartstrafik men vi kommer att försöka hålla infarter öppna för biltrafik i så hög grad som möjligt. Tillfartsvägen fram till fastighetena kommer fortlöpande ändra på sig beroende på vart schakt och arbetet sker. Detta gör att det kan variera från vilket håll tillgången till er infart sker. Därför uppmanar vi er att vara uppmärksamma på skyltar samt trafikavstängningar.

Arbetet är omfattande och kommer i hög grad påverka boendemiljön genom att många arbetsmaskiner och djupa schakt kommer att finnas i området. Vi vill redan nu uppmana er att under denna period iaktta stor försiktighet samt aktsamhet och be er om att inte vistas i arbetsområdet - detta för er egen säkerhet!

.

Uppdaterad: