Tillbaka till startsidan

Du är här:

Glokala Sverige

Vi är en av de 20 kommuner och regioner som inför 2022 antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

två händer håller upp en globus, loggan för globala målen finns bredvid

Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i vår kommun

Glokala Sverige har antagit 19 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från och med 2022. Det innebär att 20 av landets 21 regioner och 181 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

Vi är glada att kunna välkomna 20 nya deltagare till projektet. Att två av tre av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige visar på ett stort intresse och engagemang för att bidra till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Politiker och tjänstepersoner får möjlighet att få en grundutbildning i Agenda 2030 och Globala målen samt stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd, nyhetsbrev, filmer och webbutbildning och möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar. Under hösten genomförs den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. erfarenhetsdelning och inspiration att stärka det lokala hållbarhetsarbetet.

Projektpartner i Glokala Sverige är, förutom Svenska FN-förbundet, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Jag är stolt över det engagemang som finns runt om i Sveriges kommuner och regioner. Det lokala ledarskapet kommer att vara helt avgörande om vi ska kunna uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Det är våra folkvalda från Kiruna i norr till Trelleborg i söder som tar ansvar för och formar vår gemensamma framtid, säger Staffan Isling. vd på SKR.

ICLD hjälper kommuner och regioner att ta nästa steg i sitt Agenda 2030-arbete. Genom ett internationellt partnerskap kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Besök fn.se/glokalasverige Länk till annan webbplats. för mer information. Där finns även en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

.

Uppdaterad: