Tillbaka till startsidan

Du är här:

Annorlunda julavslutning, luciafirande och julspel även i år

Även i år kommer julavslutningarna för förskoleklass till och med årskurs nio att se annorlunda ut. Istället för att fira på traditionellt vis, där vårdnadshavare varit välkomna, kommer elever och lärare fira tillsammans klassvis på respektive skola.

Beslutet om att inte låta anhöriga delta vid årets julavslutning är gemensamt för alla våra skolor, och följer Folkhälsomyndighetens råd Länk till annan webbplats. om att undvika större samlingar inomhus samt anpassningar utifrån verksamheternas förutsättningar.

Av samma anledning kommer inte heller luciafirande och julspel genomföras med vårdnadshavare på plats i förskola och skola.

Kontakt med dig som vårdnadshavare

Tyvärr ser vi att spridningen av Coronaviruset fortsätter och tenderar också att öka i Sverige och i hela världen. Skolan arbetar fortsatt förebyggande med att minska risken för smittspridning och vi måste därför införa restriktioner igen i våra verksamheter som innebär att möten och kontakter kommer se annorlunda ut:

  • I första hand lämnar du barn på förskola, skola och fritidshem utomhus.
  • Endast en vuxen lämnar och hämtar per tillfälle.
  • Om lämning/hämtning måste ske inomhus stannar medföljande syskon som inte går på förskolan eller skolan utanför (undantag små barn).
  • Möten och samtal sker i första hand via digitala lösningar eller telefon.

Kom ihåg att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga.

Aktuella råd och rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de råd smittskydd Västra Götalandsregionen ger. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att ta andra beslut om behovet uppstår eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Förskola, skola och fritidshem är öppna som vanligt men vi vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning och har beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan.

Elever i skolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet vara i skolan. Sjuka barn och elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom. Om barnet blir sjukt i förskola eller skola ska barnet komma hem så snart som möjligt! Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare.

Du som vårdnadshavare behöver bidra till att minska smittspridningen. Du måste göra bedömningen hur ditt barn mår. Du hittar aktuella råd och rekommendationer på webbplatserna för Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats. som vi uppmanar dig att läsa. Oavsett viken typ av sjukdom ska ditt barn alltid stanna hemma om det inte mår bra. På webbplatserna för Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen hittar du också aktuell information kring hur du ska göra om du eller någon i din familj har blivit sjuk Länk till annan webbplats. eller regler för återgång till förskola och skola Länk till annan webbplats..

Uppdateringar i InfoMentor

I vår lärplattform uppdaterar vi kontinuerligt kring vad som gäller på respektive skola och för ditt barns klass. Det är viktigt att du tar del av informationen där. Därför rekommenderar vi att du som möjlighet väljer att ladda ner appen till din mobiltelefon. Läs mer om InfoMentor på www.svenljunga.se/infomentor Länk till annan webbplats.

Övrigt

Förskolan och skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör Coronaviruset eller covis-19. Vi kan inte heller göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

Kontakt

Uppdaterad: