Tillbaka till startsidan

Du är här:

Hur trygg känner du dig?

Nu kan du delta i vår årliga digitala Trygghetsundersökning! Alla som bor, jobbar eller tillbringar sin fritid i kommunen kan svara på enkäten. Syftet med trygghetsundersökningen är att vi och polisen ska få veta hur du upplever tryggheten.

person i vit skjorta håller en hand framåt, framför handen är en grafik på ett lås och en sköld i vit

Tillsammans med polisen genomför vi en digital trygghetsundersökning. Den är del i vårt gemensamma trygghets- och brottsförebyggande arbete.

Genom ditt deltagande i trygghetsundersökningen bidrar du till en tryggare kommun samtidigt som du hjälper oss och polisen att prioritera rätt saker för att öka tryggheten i kommunen framöver. Resultatet använder vi för att utveckla våra och polisens insatser för trygghetsskapande samt för det brottsförebyggande arbetet.

Svara på enkäten senast på måndag 20 december.

Kön * (obligatorisk)
KönÅlder * (obligatorisk)
Ålder

Bostadsplats * (obligatorisk)
Bostadsplats
Hur trygg känner du dig? * (obligatorisk)
Hur trygg känner du dig?

Om du känner dig ortygg, är det på grund av...?
Om du känner dig ortygg, är det på grund av...?
Vilka publika /offentliga platser känner du dig otrygg på?
Vilka publika /offentliga platser känner du dig otrygg på?
Vad skulle vi kunna arbeta mer med för att öka tryggheten? * (obligatorisk)
Välj de tre alternativ du tycker är viktigast.
Vad skulle vi kunna arbeta mer med för att öka tryggheten?


Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten?
Välj tre alternativ.
Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten?

Vad tycker du att polisen ska prioritera lokalt? * (obligatorisk)
Välj de fyra du tycker är viktigast.
Vad tycker du att polisen ska prioritera lokalt?
Kontakt

Uppdaterad: