Tillbaka till startsidan

Du är här:

Förlustbidrag till ideella föreningar

Nu kan ni som ideell förening som blivit ekonomiskt drabbad av restriktionerna för Covid-19 under verksamhetsår 2021 ansöka om ett förlustbidrag. Sista ansökningsdatum är den 14 november.

närbild på en trave med mynt. i bakgrunden syns en suddig klocka.

Tillfälligt stöd till föreningar som har ekonomiska svårigheter

Stödet riktar sig till ideella föreningar som har drabbats ekonomisk till följd av de restriktionerna som har varit och har svårt att klara sin verksamhet under 2021.

Så här gör ni för att ansöka

För att ansöka om bidrag behöver du fylla i ansökan nedanför och bifoga föreningens räkenskaper för januari till september 2021. Ni behöver även beräkna resterande års inkomster och utgifter. Till sist ber vi er beskriva kort hur denna period av restriktioner har påverkat föreningen för att vi ska lära inför framtiden.

Tänk på att ta med alla inkomster som föreningen haft under året, även kommunala och statliga stöd och bidrag.

För att kunna ansöka om förlustbidrag behöver er förening uppfylla de grundläggande kraven som beskrivs i våra regler för föreningsbidrag. Pdf, 512 kB.

Sista dagen för att skicka in ansökan är söndagen den 14 november 2021.

Beslut om bidrag

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka som blir beviljade stöd och storleket av stödet måndagen den 13 december.

Ansökan om förlustbidrag


Fyll i föreningens namn

Fyll i föreningens organisationsnummer

Fyll i föreningens BG/PG
Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare
Fyll i kontaktuppgifter där vi kan nå dig
Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare


Fyll i din roll i föreningen

Bifoga dokument som redovisar räkenskaper från januari till och med september (du kan ladda upp en fil under varje ruta).

Uppskatta hur stora era intäkter kommer vara under årets resterande månader


Beräkna ert ekonomiska resultat baserat på era lämnade uppgifter

Beskriv kortfattat hur er verksamhet har påverkats av restriktionerna, både positiva och negativa aspekter. Beskriv också vilka/vilken av er verksamheter som påverkats mycket och lite.
Kontakt

Uppdaterad: