Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vill du påverka utvecklingen på din ort?

Passa på att vara med och utveckla din plats. Delta i dialogen Träffpunkt. Detta är en möjlighet för dig som kommuninvånare eller lokal företagare att påverka den lokala utvecklingen tillsammans med oss i kommunen. Vi vill helt enkelt höra vad som är bra och vad vi tillsammans kan göra bättre med din plats som utgångspunkt. Detta tillfälle är för dig som bor i områdena Örsås, Strömsfors, Axelfors, Ullasjö, Revesjö, Ringestena och Redslared.

Så här går dialogmodellen Träffpunkt till:

Du som bor i aktuellt område (Örsås, Strömsfors, Axelfors, Ullasjö, Revesjö, Ringestena och Redslared) börjar med att svara på en enkät som innehåller tre frågor.

  1. Vad är den främsta tillgången och största utmaningen på din ort?
  2. Har du några idéer på hur man kan utveckla er ort och göra den mer attraktiv?
  3. Vad tycker du kommunen kan göra och vad kan föreningar/företag/invånare själva göra för att utveckla platsen?

Det finns också en fråga som handlar om tryggheten på platsen där du bor. Svaren från denna fråga ligger till grund för en eventuell trygghetsvandring på platsen.

Tisdagen den 30 november samlas vi i Örsås bygdegård och diskuterar svaren från enkäten. Frågor som är av politisk karaktär kommer besvaras av våra politiker under ett senare möte.

För att läsa mer, svara på enkäten och anmäla dig till mötet gå in på vår hemsida.


Kontakt

Uppdaterad: