Du är här:

Kreativa Lärrum öppet för nya läsåret

Kreativa Lärrum har startat upp läsåret med öppet hus! Under tre dagar kunde pedagoger från våra skolor djupdyka i allt som detta nav för vår gemensamma kompetensutveckling har att erbjuda. Kreativa Lärrum är en gemensam resurs för alla förskolor, fritidshem och skolor. 

Vi riktar oss till alla våra pedagoger, barn och elever inom förskola, fritidshem och skola. I Kreativa Lärrum vill vi skapa nya innovativa lärmiljöer och arbeta med kreativt skapande. Under öppet hus har vi visat upp de möjligheter till experiment, kreativitet och lärande som vi kan erbjuda och hjälpa till med. På Kreativa Lärrum finns bland annat Språkotek, Skoldatatek, interaktiva utställningar, digitala och analoga hjälpmedel. Det finns möjlighet att låna språkutvecklande material likväl som digital utrustning. Pedagoger kan även få handledning eller boka en workshop för sitt arbetslag.

 

Du som arbetar inom våra skolor, förskolor och fritidshem kan läsa mer om Kreativa Lärrum på Medarbetarwebben och boka in besök under hela läsåret!

Kontakt

Uppdaterad: