Du är här:

Älgskulptur på besök i Svenljunga tätort

Idag anlände jätteskulpturen till sitt tillfälliga hem: under ett år överblickar den fem meter höga älgen Svenljunga tätort från en kulle vid södra infarten. Efter sitt år på kullen flyttar älgen vidare till sitt permanenta hem vid Gräne Gruva.

Den fantastiska skulpturen är skapad av konstnären Mohannad Solaiman, som även skapad den fem meter höga stålhästen "Syrian horse" som finns i Uddevalla. Skulpturens nya ägare Christer Johansson lånar ut statyn till oss under ett år. Stort tack! Under april nästa år flyttar statyn sedan vidare till Gräne Gruva i Holsljunga.


Det är väldigt positivt med privata konstinitiativ som även kommer kommuninvånarna till gagn. Vi välkomnar gärna flera konstintressenter. Vi jobbar också med att implementera 1%-regeln vid ny- och ombyggnation av offentliga lokaler, och därigenom hoppas vi få fler offentliga konstverk som smyckar vår kommun.

säger vår kulturchef Karin Ryberg Manhem


Älgen syns bäst när du lämnar Svenljunga tätort på väg 154 söderut. Kullen som älgen står på är bakom Moga Fritids friluftsområde och Star Trading. I närheten av älgen finns även en av våra grillplatser.

Kontakt

Uppdaterad: