Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vi jobbar för nöjdare företag

Nu är resultaten av 2020 års mätning publicerade: vi har lyckats bibehålla förra årets goda resultat. Det är kul att konstatera att vårt långsiktiga arbete, vårt samarbete med företagarföreningarna och våra duktiga medarbetare på miljö och byggenheten gör att vi hamnar på den övre tredjedelen av Sveriges kommuner. Årets placering är 59 av totalt 181 kommuner med ett NKI (nöjd kundindex) på 77.

en person målar fem stjärnor med svart penna på blå bakgrund. det enda som syns är personens hand.

Vad är mätningen av företagsklimat?

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som genomför mätningen av företagsklimat. Kvalitetsmätningen handlar om kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag under år 2020. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För Svenljungas del ligger bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll under kommunens regi och det är följaktligen dessa som mäts hos oss.

Hur gick det för Svenljunga kommun i mätningen?

Tidigare har Svenljunga hamnat lågt i mätningen. 2014 var vi med för första gången i Insiktsmätningen och hamnade på plats 192 av 193, med ett Nöjd kundindex av endast 55.

Förra året hamnade vi på plats 58 med ett nöjd kundindex på 76.

Vi har länge kämpat med att bli bättre på dessa frågor. I samarbete med Företagarföreningarna i kommunen har vi filat på våra rutiner och vår service. Det är glädjande att se hur vårt samarbete ger positivt utfall och vi börjar förankra oss på den översta tredjedelen i Sverige.

Resultaten visar en hög kundnöjdhet inom alla delar av vår handläggning (inom parentes ser ni förra årets resultat):

  • (75) 74 gällande information
  • (79) 76 inom tillgänglighet
  • (84) 82 gällande bemötande
  • (77) 78 inom kompetens
  • (78) 81 gällande rättssäkerhet
  • (74) 74 inom effektivitet

Bäst i Sverige

Vi har överlag väldigt fina siffror med en hög kundnöjdhet. Extra kul är dock att vi inom kategorin livsmedelskontroll är bäst i Sverige med ett NKI på hela 90. Stor eloge till vår livsmedelsinspektör Oscar Heden för sitt fantastiska arbete!

.

Uppdaterad: