Tillbaka till startsidan

Du är här:

Att jobba med vård under pandemin

Sedan några veckor är 80% av vår vårdpersonal vaccinerade. En av dem som vaccinerade sig är Eva Corovic, hon jobbar som omvårdnadspersonal i både vår nattorganisation och i demensteamet.

I hennes arbetsgrupp har de pratat mycket om vaccinet - gemensamt för alla var rädslan att smitta någon annan.

För mig var det självklart att ta vaccinet, eftersom detta är ett så allvarligt och komplext virus. Självklart oroar jag mig för framtida biverkningar, men då kanske jag lever åtminstone. Eftersom jag haft covid-19 var jag också orolig att få symptom efter vaccineringen, jag vill verkligen inte uppleva dessa symptom igen! Men det som jag upplever har varit tyngst under pandemin är rädslan att smitta någon annan, både de äldre som vi arbetar med och mina kollegor, samt att själv bli svårt sjuk. Det är väldigt påfrestande med att arbeta i 10 timmar med munskydd och visir, det är jobbigt att andas. Flera av kollegorna har fått utslag och allergiska reaktioner. Och det är ett evigt spritande av händer, visir och ytor.

Att nästan all vårdpersonal och alla som bor på våra vård- och omsorgsboenden nu är vaccinerade har inte påverkat rutinerna som Eva berättar om. Det gäller fortsatt att arbete hela passet med munskydd och visir samt att flitigt sprita händer, visir och ytor. Även i personalutrymmen är det noga med att hålla avstånd eller använda skyddsutrustning. Tack vare en kombination av snabba, välplanerade inköp och möjligheten att kunna tillverka viss skyddsutrustning själv genom vår arbetsmarknadsenhet har vi mycket god tillgång till skyddsutrustning. En stor eloge till Eva och alla hennes fantastiska kollegor som orkar leverera under dessa påfrestande förutsättningar!


Ju fler som väljer att vaccinera sig, desto större är chanserna att påverkan av coronaviruset på samhället och individer kan minska. Och att omvårdnadspersonalen kanske kan återgå till "de gamla vanliga" hygienrutinerna. Eva berättar:

Jag tror att det är viktigt att vaccinera sig. Biverkningar kan vi få av alla typer av läkemedel och vacciner, men vi kanske åtminstone lever och inte smittar någon annan så den personen blir svårt sjuk eller dör. Det här är en mycket speciell situation som vi inte har någon erfarenhet av sen tidigare. Men vi lär oss allteftersom, en dag kan vi nog hitta ett hållbart sätt igen att leva i vardagen, men det blir nog aldrig mer som det har varit.

En positiv effekt har Eva dock observerat under pandemin: alla har lärt sig att tvätta händerna. Tack vare hygienrutiner och avstånd har vi undvikit andra svåra infektioner som drabbar våra sköraste i samhället, exempelvis vinterkräksjukan och vanlig säsongsinfluensa. Så det här med att tvätta händerna ordentligt och ofta, det är en bra vana att hålla fast vid.

Kontakt

Uppdaterad: