Tillbaka till startsidan

Du är här:

Utökad läxhjälp för högstadiets elever

Under läsåret har eleverna i årskurs 7-9 erbjudits möjlighet att göra färdigt sitt skolarbete med stöd från vuxen. Under vårterminen utökar vi läxhjälpen för eleverna.

Under läsåret har vi erbjudit läxhjälp till våra elever. Eleverna har haft möjlighet att få vuxenstöd i sitt studerande men även chans att göra kompletteringar och omprov. Under vårterminen kommer vi bredda denna tid genom att erbjuda eleverna att arbeta i praktisk-estetiska ämnen på plats. Även teoretiska ämnen kommer att erbjudas vid vissa tillfällen.

Den utökade läxhjälpen för elever sker enligt följande:

Dag

Tid

Ämnen som erbjuds

Tisdag 20 april

13.30-15.00

Ma, En, Bi, Fy, Ke, Bd, Sh, Re, Hi, Ge, Tk,

Hkk (teori), Mu, Id (+ simning), Sl, Ty, Sp

Tisdag 27 april

13.30-15.30

Ma, Bi, Fy, Ke, Bd, Sh, Re, Hi, Ge, Tk,

Hkk (teori), Mu, Id (+ simning), Sl, Ty, Sp

Tisdag 4 maj

13.30-15.30

Bi, Bd, Tk, Hkk (teori), Mu, Id (+ simning),

Sl, Ty, Sp

Tisdag 11 maj

13.30-15.30

Sv, En, Bi, Bd, Tk, Hkk (teori), Mu, Id (+ simning),

Sl, Ty, Sp

Utöver detta kan de elever som behöver hjälp med matten få det i Mattestugan varje morgon, tisdag-fredag 7.50-8.05. Drop in på plats eller digitalt via Classroom.

 

Ta kontakt med din undervisande lärare och meddela att du är intresserad av läxhjälp. Dyker du upp utan förvarning finns risk att din lärare inte hinner hjälpa dig.

 

Har du frågor om skolskjutsen i samband med att du planerar att vara med på läxhjälpen, ta kontakt med Anette på expeditionen.

Kontakt

Uppdaterad: