Tillbaka till startsidan

Du är här:

Odlingssäsong och trädgårdstrivsel

Nu är snart odlingssäsongen i full fart vilket är fantastiskt. Både vi själva och våra små medhjälpare i form av insekter gör stor nytta. Bland annat för den biologiska mångfalden.

För att detta ska bli bra finns det några saker som vi ska tänka på och ha i minnet.


Eventuellt avfall från trädgården ska köras till återvinningscentral eller komposteras i trädgården. Trädgårdsavfall bör, i den mån det går, komposteras. En trädgårdskompost är ett bra sätt att återföra näring till jorden. I trädgårdskomposten är det främst maskar och småkryp som sköter nedbrytningen. Resultatet blir en kraftfull gödning till trädgården.


Vissa trädgårdsväxter klassas som invasiva främmande arter Öppnas i nytt fönster. - de sprider sig och konkurrerar ut våra inhemska växter. Blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, och gul skunkkalla är några exempel. Som trädgårdsägare är det viktigt att hantera växterna rätt för att undvika att de sprids ytterligare i vår natur.


Invasiva växter bör inte komposteras utan brännas. De ska alltså inte lämnas på återvinningsstationerna för trädgårdsavfall utan ska lämnas på återvinningscentralen. Kontakta personalen där så hjälper de dig. Tänk på att ha växterna i väl förslutna säckar så att de inte fröar av sig eller ramlar av längs vägen när du transporterar dem.


Hjälp till att stoppa invasiva arter - en film från Naturvårdsverket på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra spridningen av invasiva främmande arter i vår natur.

Kontakt

Uppdaterad: